Garantie

Garantie


Aanspraak maken op eventuele garantie:

 • Meldt je klacht eerst per email of telefonisch waar je het product heeft aangeschaft. (Vergeet je telefoonnummer niet te vermelden.
 • U heeft een aankoopbewijs nodig (de factuur)
 • Omschrijf duidelijk in je mail wat het probleem is
 • Voor snellere afhandeling: stuur foto's waarop duidelijk te zien is wat het probleem is
 • Indien nodig moet het defecte product naar de technische dienst ter controle of reparatie. Indien er foto's opgestuurd zijn, hoeft dit in sommige gevallen niet meer
 • Er zal dan een beoordeling plaatsvinden om te zien of het probleem/defect binnen de garantie valt.

 

Garantie voorwaarden

 • Garantietermijn geldt alleen voor de eerste eigenaar.
 • Bij professioneel of openbaar gebruik geldt een garantie termijn van 1 jaar op alle onderdelen.
 • Bij ondeskundig gebruik vervalt de garantie. Slijtage van onderdelen vallen niet onder de garantie.
 • De garantie geldt vanaf betaal- of leverdatum en voor materiaal- en fabricagefouten.
 • Deze garantie beperkt zich tot vervanging van onderdelen
 • Door verkeerd gebruik of aanpassingen kan het toestel krachten krijgen te verduren waarop het niet berekend is. Schade door ongewoon gebruik, inbouwen of 'aanpassingen' valt niet onder de garantie.
 • Bij problemen buiten de garantie zijn in de meeste gevallen ook reparaties of vervangende onderdelen mogelijk.