Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dank voor uw interesse in onze website. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van 12SPRINGS Trampolines BV. 12SPRINGS Trampolines BV is gevestigd in Rhenen aan de Cuneraweg 318, en wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Algemene standpunten

12SPRINGS Trampolines BV heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van uw privacy.

Wij:
- Respecteren de privacy van alle bezoekers van de websites www.12springstrampolines.nl van haar (potentiële) relaties en klanten;
- Gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
- Verkopen uw gegevens niet;
- Delen uw gegevens alleen met partijen die met haar diensten te maken hebben of wanneer zij dit wettelijke verplicht is;
- Houden ons aan de geldende privacywetgeving.

 

Persoonsgegevens

U heeft in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. U bent verplicht een deel van de gegevens in te vullen, anders kunnen wij onze dienst niet naar behoren leveren.

Wij verwerken verschillende gegevens van u. Welke dit zijn, hangt af van de dienst waarvan u gebruikt maakt en welke gegevens u ons aanlevert. Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf invult of die wij via cookies ontvangen.

 

Contact

Als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij uw contactgegevens opslaan. Dit kan om algemene contactgegevens gaan, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres en uw naam. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen.

 

Account aanmaken

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken, echter is dit niet verplicht. Wanneer u een bestelling plaatst bij 12SPRINGS Trampolines BV worden uw persoonlijke gegevens altijd opgeslagen, ongeacht of u een account heeft. Om een account aan te maken en te zorgen dat de levering en facturatie goed verloopt, laat u de volgende gegevens achter:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- Btw-nummer indien u zakelijk koopt;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;

Indien u een account heeft aangemaakt, kunt u zelf uw profiel en voorkeuren beheren.

 

Plaatsen bestelling

Met uw account kunt u bestellingen plaatsen, uw huidige bestellingen en vorige bestellingen inzien en de status van uw bestelling bijhouden. Ook daar kunt u gegevens met ons delen. Dit kunnen zijn uw:

- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adres en postcode;
- Gewenste betaalmethode.

 

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze aanbiedingen, diensten en producten, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door u af te melden via de link onderaan iedere mail of u af te melden voor de nieuwsbrief in uw account.

 

Betalingen

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

Cookies

We plaatsen cookies of vergelijkbare technieken om de website goed te laten functioneren. Zo onthouden wij dat u een product in uw winkelmandje heeft geplaatst en hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te vullen. Daarnaast analyseren wij uw klikgedrag op onze website om onze website en dienstverlening te optimaliseren. Via cookies van derden kunnen wij uw surfgedrag bijhouden zodat wij u gerichte advertenties kunnen laten zien. Wij verwerken hiervoor onder andere (een deel van uw) IP-adres.

 

Welke type cookies gebruiken jullie?

We gebruiken de volgende typen cookies:

Functionele cookies
Deze cookies gebruiken we zodat onze webwinkel ThysToys.nl goed kan functioneren. Denk hierbij aan het bewaren van je winkelwagen of de producten die je hebt bekeken.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel ThysToys.nl door de bezoekers. Door dit websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven ontwikkelen in het voordeel van onze bezoekers.

Advertentiecookies
Deze cookies geven de mogelijkheid om bezoekers van onze webwinkel ThysToys.nl te herkennen op andere websites (denk aan social media, blogs, zoekmachines, enz). Op basis van deze gegevens kunnen we zo relevant mogelijke advertenties aan ze tonen. Er zijn ook derde partijen die dit type cookies plaatsen vanuit onze webwinkel ThysToys.nl. Hieronder tref je de partijen waar dit betrekking op heeft.

 

Welke cookies gebruiken jullie?

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies - bestanden die op jouw computer zijn opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We maken gebruik van IP-anonimisering, wat betekent dat jouw IP-adres is verkort binnen de Europese Unie en alle gecontracteerde staten in de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar de Google-server en vervolgens daar afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de eigenaar van de website om jouw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik voor de website-exploitant te bieden. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door jouw browserinstellingen aan te passen. Als je wilt, kun je ook voorkomen dat Google de gegevens (inclusief jouw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplug-in hier te downloaden en te installeren.

 

Grondslagen

12SPRINGS Trampolines BV verwerkt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, op grond van onze wettelijke plicht en volgens onze algemene voorwaarden.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Delen van gegevens

12SPRINGS Trampolines BV deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

De meeste partijen bevinden zich binnen de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zoals MailChimp (nieuwsbrief), zorgen wij voor passende waarborgen. We maken alleen gebruik van deze partijen die onderdeel uitmaken van het Privacy Shield framework of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat uw gegevens ook daar veilig worden verwerkt. Bij het kiezen van een bepaalde betaalmethode, wordt u doorgeleid naar de desbetreffende aanbieder. Deze aanbieder verwerkt in dat geval uw persoonsgegevens. Het privacybeleid van de desbetreffende provider is dan van toepassing.

 

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Kiyoh derden inschakelt.

 

Beveiligingsmaatregelen

12SPRINGS Trampolines BV vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

- Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- Deze website voldoet aan de eisen die gelden voor webshops, waaronder gebruik maken van veilige betaalmethodes;
- Onze IT-systemen zijn up-to-date en beveiligd;
- Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
- We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

 

Uw rechten

Door in te loggen op uw account, kunt u uw gegevens inzien, beheren en wijzigen, zoals uw naam, emailadres en contactgegevens. Een verzoek tot verwijdering van uw account kunt u bij ons indienen per e-mail. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze waarop u uw toestemming heeft verleend. De intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Graag als onderwerp noemen: “Persoonsgegevens”.

Wij zullen controleren of het verzoek door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let daarbij wel op uw privacy. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Wij wijzen u er graag op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

 

Contactgegevens
12SPRINGS Trampolines BV
Cuneraweg 318
3911 RT RHENEN

Tel. 0031-318 512614
E-mai: [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken:
Jerry Vink

 

 

Versie 06 april 2023